Fiske

Lierne har over 2000 fiskevann å by på, samt mange 10-talls kilometer med spennende elvestrekninger. Ørret dominerer i de fleste vatna, men røye er også vanlig.

Som leietaker av Langvika disponerer du 2 kilometer av elva Sanddøla eksklusivt. Elva byr på et mangfoldig fiske med dype kulper, stryk, svinger og mer stilleflytende partier.

 

Med båten som følger hytta kan du fiske i 3 større innsjøer; Otersjøen, Skjeldbredvatnet og Mellomvatnet. I tillegg til vanlig stangfiske kan du også fiske med Oter. Det er også mulig å kjøpe garnkort i Otersjøen.

Med Langvikhytta som utgangspunkt kan du nå mange spennende elvestrekninger innen rimelig avstand. De fleste er med på felleskortet «Nordlikortet», mens i andre strekninger må det gjøres avtale med grunneier. Våre gjester får tips og informasjon om mulighetene Lierne byr på, og vi formidler kontakt med de aktuelle grunneierne.

Nordlikortet får du kjøpt her:

www.Inatur.no

 

Holmvatnet 6